อัลบั้ม

1,923 รูปภาพ

มศว ร่วมมือ ทรูมูฟเอช พลิกโฉมการเชื่อมต่อไร้สาย ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไวเลส เกือบ1,000 จุด ทั่ว มศว องครักษ์ ปูพรม ติดตั้งกว่า 700 จุด ประสานมิตรติดเพิ่ม 200 จุด เน้นเชื่อมต่อไร้สายไม่สะดุดสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การวิจัย ผ่านระบบข้อมูลแบบไร้สาย เพื่อนิสิต บุคลากรและประชาชน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มศว กับ บริษัท ทรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั้น จำกัด