พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ  บริษัท ทรู มูฟ เอช
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)" ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 54
จำนวนผู้เข้าชม
73
หมวดหมู่: MOU