พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มศว และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 3 ตุลาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มศว และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จำนวนรูปภาพ 35
จำนวนผู้เข้าชม
87
หมวดหมู่: MOU