พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนร่วมลงนามในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรูปภาพ 14
จำนวนผู้เข้าชม
24
หมวดหมู่: MOU
พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนร่วมลงนามในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคาร7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข