พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพลาสติก และบริษัท อินโนเฟรช จำกัด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพลาสติก และบริษัท อินโนเฟรช จำกัด
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพลาสติก และบริษัท อินโนเฟรช จำกัด โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก คุณศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอินโนเฟรช จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 38
จำนวนผู้เข้าชม
81
หมวดหมู่: MOU