พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Guangdong Ocean University Cunjin College

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ  Guangdong Ocean University Cunjin College
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Guangdong Ocean University Cunjin College ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mr. Min Li,Chairman Guangdong Ocean University Cunjin College ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 36
จำนวนผู้เข้าชม
80
หมวดหมู่: MOU