พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2564
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาของโครงการ Educational Instituted Support Activity (EISA) กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนรูปภาพ 68
จำนวนผู้เข้าชม
159
หมวดหมู่: MOU