พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ 2 กันยายน 2563
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณรุ่งอรุณ สุวรรณชาโต กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาโตครีเอชั่น จำกัด
คุณณัฐพล สิริภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร่าเมท อินโนเวชั่น จำกัด
คุณยงยุทธ รัตนปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลเลียน จิวเวลรี่ จำกัด
และคุณชาตรี วัจฉละญาณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ

และมีพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม และนวัตกรรม ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ทุ่ม ร่วมกับดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 60
จำนวนผู้เข้าชม
129
หมวดหมู่: MOU