พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด
โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คุณประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2
จำนวนรูปภาพ 34
จำนวนผู้เข้าชม
136
หมวดหมู่: MOU