พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platfrom) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
339
หมวดหมู่: MOU