พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 37
จำนวนผู้เข้าชม
22
หมวดหมู่: MOU