พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่ 27 ตุลาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธานบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 52
จำนวนผู้เข้าชม
235
หมวดหมู่: MOU