พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

วันที่ 30 กันยายน 2563
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
รองผู้อำนายการสถาบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรม InterContinental Bangkok
จำนวนรูปภาพ 65
จำนวนผู้เข้าชม
166
หมวดหมู่: MOU