พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนรูปภาพ 65
จำนวนผู้เข้าชม
114
หมวดหมู่: MOU