พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 40
จำนวนผู้เข้าชม
212
หมวดหมู่: MOU