พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว และ อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์
จำนวนรูปภาพ 52
จำนวนผู้เข้าชม
40
หมวดหมู่: MOU