พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ มศว

วันที่ 20 กันยายน 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ มศว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในพิธี ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
35
หมวดหมู่: MOU