พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 มีนาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 22 โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนรูปภาพ 64
จำนวนผู้เข้าชม
19
หมวดหมู่: MOU