โครงการมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โครงการมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
โครงการมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมสภามหวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
122
หมวดหมู่: MOU