พิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
พิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
พิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
1. พิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ผลงาน เชื้อจุลินทรีย์ 1 สายพันธุ์ คือ Bifidobacterium animalis TA-1
ระหว่าง บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. พิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ผลงาน เชื้อจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus paracasei MSMC 39-1,Lactobacillus reuteri TF314 และ Bifidobacterium animalis TA-1
ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท สยามอะกริ ซัพพลาย จำกัด
3. พิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ผลงาน เชื้อจุลินทรีย์ 1 สายพันธุ์ คือ Bifidobacterium animalis TA-1
ระหว่าง บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอากาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนามพร้อมตัวแทนบริษัท
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร 3
จำนวนรูปภาพ 72
จำนวนผู้เข้าชม
128
หมวดหมู่: MOU