พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
152
หมวดหมู่: MOU