พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมนิสิต

วันที่ 5 มีนาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมนิสิต
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมนิสิต กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ลงนามว่าด้วยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 44
จำนวนผู้เข้าชม
52
หมวดหมู่: MOU