พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมค้าทองคำ
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ร่วมลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น2 อาคารคณะสังคมศาสตร์
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
207
หมวดหมู่: MOU