พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิและแถลงข่าว เรื่อง จุลินทรีย์ โพรไบโอติก

วันที่ 25 มีนาคม 2564
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิและแถลงข่าว เรื่อง จุลินทรีย์ โพรไบโอติก
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิและแถลงข่าว
เรื่อง “จุลินทรีย์ โพรไบโอติก สายพันธุ์ Lactobacillus paracasei MSMC39-1”
ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท วิโนน่า คอสเมติกส์ จำกัด
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย คุณนพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ วิโนน่า ร่วมลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 49
จำนวนผู้เข้าชม
271
หมวดหมู่: MOU