พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วย ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 23
จำนวนผู้เข้าชม
72
หมวดหมู่: MOU