พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 4 มีนาคม 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 33
จำนวนผู้เข้าชม
266
หมวดหมู่: MOU