พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2562
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่การเป็น Center of Excellence : COE โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องปฐมบริบท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 41
จำนวนผู้เข้าชม
16
หมวดหมู่: MOU