พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิ Professors without Borders

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิ Professors without Borders
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมูลนิธิ Professors without Borders ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ HRH Princess Tessy Anthony de Nassau Director @ Co-founder of Professors without Borders ร่วมเป็นตัวแทนลงนามในพิธี ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 52
จำนวนผู้เข้าชม
16
หมวดหมู่: MOU