พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์

วันที่ 26 กันยายน 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลเมืองสุรินทร์
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและนายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ได้ร่วมลงนาม
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิศาสตรพุทธ
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
148
หมวดหมู่: MOU