พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วย และ โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วย และ โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วย และ โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ และนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 43
จำนวนผู้เข้าชม
42
หมวดหมู่: MOU