SWU Backdrop

ฐานข้อมูลภาพถ่าย มศว

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

10 พ.ค. 66
66
364

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีพร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นตัวแทนในการเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ในการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในชั้นคลินิก โดยภายในพิธียังมีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ร่วมมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม