กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มศว องครักษ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มศว องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 97
จำนวนผู้เข้าชม
18