โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ" รุ่นที่ 8

วันที่ 21 มีนาคม 2566 - วันที่ 23 มีนาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ" รุ่นที่ 8
จำนวนรูปภาพ 166
จำนวนผู้เข้าชม
98