งานแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
งานแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20
จำนวนรูปภาพ 69
จำนวนผู้เข้าชม
16