บรรยากาศโครงการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2566
บรรยากาศโครงการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 57
จำนวนผู้เข้าชม
37