หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยวลักษณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยวลักษณ์
จำนวนรูปภาพ 25
จำนวนผู้เข้าชม
22