พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566
พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
จำนวนรูปภาพ 93
จำนวนผู้เข้าชม
163