โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2566 - วันที่ 19 เมษายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
จำนวนรูปภาพ 33
จำนวนผู้เข้าชม
32