โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต SWU 2 School

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 - วันที่ 24 มิถุนายน 2566
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  SWU 2 School
จำนวนรูปภาพ 530
จำนวนผู้เข้าชม
91