โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ "เทคนิคการจดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ"

วันที่ 15 มิถุนายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ "เทคนิคการจดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ"
จำนวนรูปภาพ 97
จำนวนผู้เข้าชม
14