พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มศว กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มศว กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนรูปภาพ 26
จำนวนผู้เข้าชม
17