โครงการถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ มศว องครักษ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
โครงการถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ มศว องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 68
จำนวนผู้เข้าชม
6