กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "กว่าจะเป็นตัวแม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก" โดย หมอเอิร์ธ AERTHA อติรุจ อาษาศึก Presented By : PMSWU x AIS Playground

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "กว่าจะเป็นตัวแม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยาก" โดย หมอเอิร์ธ AERTHA อติรุจ อาษาศึก Presented By : PMSWU x AIS Playground
จำนวนรูปภาพ 88
จำนวนผู้เข้าชม
20