มศว ประสานมิตร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 12 ตุลาคม 2564
จำนวนดาวน์โหลด 77
จำนวนผู้เข้าชม
438
หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

ภาพที่น่าสนใจในอัลบั้ม

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
1605
86
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
1191
60
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
1156
128
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
1028
181
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1019
85
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูภาพทั้งหมดในอัลบั้ม