มศว ประสานมิตร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
จำนวนดาวน์โหลด 70
จำนวนผู้เข้าชม
334
หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

ภาพที่น่าสนใจในอัลบั้ม

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
1632
86
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
1204
61
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
1162
128
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1040
85
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
1036
182
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูภาพทั้งหมดในอัลบั้ม