มศว ประสานมิตร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 12 ตุลาคม 2564
คณะสังคมศาสตร์
จำนวนดาวน์โหลด 63
จำนวนผู้เข้าชม
384
หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

ภาพที่น่าสนใจในอัลบั้ม

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
1609
86
อาคารโภชนาคารสีเขียว (โรงอาหาร)
1193
60
อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง
1157
128
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
1029
181
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1020
85
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารประสานมิตร
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูภาพทั้งหมดในอัลบั้ม