งานครบรอบ 15 ปี ?ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
งานครบรอบ 15 ปี ?ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
งานครบรอบ 15 ปี ​ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
จำนวนรูปภาพ 106
จำนวนผู้เข้าชม
177
หมวดหมู่: กิจกรรม