งานครบรอบ 15 ปี ?ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
จำนวนรูปภาพ 106
จำนวนผู้เข้าชม
196
หมวดหมู่: กิจกรรม