อัลบั้ม

10 รูปภาพ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) จัดโครงการบริการวิชาการฟังบรรยายพิเศษเสริมความรู้ Covid - 19 โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom "สังคมไทยอยู่อย่างไรกับ Covid - 19" โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom