งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนรูปภาพ 159
จำนวนผู้เข้าชม
29
หมวดหมู่: กิจกรรม